Stres i jego fazy

kobieta w stresie

Stres to schorzenie, które może dotknąć każdego z nas. Czym jest stres? Istnieje kilka definicji stresu. Jedna z nich mówi, że stres jest bodźcem, który wywołują sytuacje w naszym życiu. Inna definicja opisuje stres jako reakcję psychologiczną i fizjologiczną na działanie różnych sytuacji życiowych. Trzecia definicja traktuje stres jako pewnie proces w sferze relacji z otoczeniem.

Reakcji na stres może być kilka. W pewnych sytuacjach organizm nie reaguje, w innych jest mobilizacja do działania, najgorszy typ reakcji to brak woli działania. Na te same sytuacje różni ludzie mogą zareagować na jeden z tych trzech sposobów. Stres przebiega w kilku fazach. W zasadzie wyróżnia się trzy fazy stresu. Pierwsza faz to faza mobilizacji, na początku jest zaskoczenie, szok, a później człowiek podejmuje reakcje obronne, przeciwdziała. W drugiej fazie organizm wypracowuje sobie odpowiednie reakcje na stres, uczy się radzenia sobie ze stresem. Sytuacja wraca do normy. Jeśli tak się nie dzieje, to następuje trzecia faza, czyli wyczerpanie, odporność spada. W drastycznych wypadkach dochodzi do śmierci.