Przesączanie kłębuszkowe i poziom kreatyniny we krwi

nerki

Pacjenci często proszeni są o wykonanie badania nazywanego poziomem kreatyniny we krwi. Otrzymany przez nich wynik jednak często zawiera jeszcze jedną wartość, która opisywana jest jako GFR.

Na początku wyjaśnijmy jednak czym jest kreatynina. Kreatynina to substancja endogenna (wytwarzana w naszym organizmie) będąca produktem przemiany materii głównie mięśni szkieletowych. Dzięki swojej niezależności od nerek (nie jest przez nie produkowana) stała się wskaźnikiem ich wydolności (zdolności do filtracji substancji zbędnych dla tkanek). Norma kreatyniny w populacji polskiej to wartości z zakresu 0,6- 1,3 mg/ dl.

Na podstawie poziomu kreatyniny może być wyliczona wartość wspomniana powyżej czyli przesączanie kłębuszkowe (GFR). Przesączanie kłębuszkowe jest to objętość krwi przesączana w ciągu jednej minuty przez obie nerki. Norma to 80- 120 ml/ min. W przypadku laboratoriów polskich wartość ta przeliczana jest na m2 ciała i podawana w jednostce ml/ min/ m2 (prawidłowa wartość to ta powyżej 60 ml/ min/ 1,73 m2). Przesączanie kłębuszkowe jako wartość dokładniejsza służy do oceny istniejącej choroby nerek.